Endret: 28 sep 2019     Opprettet: 4 aug 2017

Byggets historie

Bygget Borgernes borettslag er tegnet av Landmark og ble oppført på 1940-tallet. Fasaden til borettslaget er verneverdig i følge Landåsplanen.

Borgernes borettslag hører til kommunedelplan Landås. I planarkivet til kommunen er det en rapport som informerer om verneverdige bygninger og bygningsmiljøer, og som danner grunnlaget for Landåsplanen. Borgernes borettslag (Gjøas vei 5-9) står omtalt på s. 20-21, verneklasse C. Les hele rapporten her. Arktitekt er Ole Landmark, som blant annet er kjent for å ha tegnet Forum Kino og Florida Sykehus. Vårt bygg stod ferdig i 1948/49.

At bygget hører til et verneverdig område begrenser hva borettslaget kan gjøre av fasadeendringer, inkludert balkonger og dører. Se også infosiden om maling av borettslaget.

Bilder

UiBs billedsamling har historiske bilder fra området i sin digitale billeddatabase, der borettslaget er synlig på flere oversiktsbilder. Søk på Fridalen i Marcus.

Astrups vei anno 1945. Foto: Norvin Foto, fra UiBs billedsamling Marcus.

Oversiktsbilde fra 1960. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S, fra UiBs billedsamling Marcus

Historie

I Bergen Byarkiv er det nedtegnet bydelshistorier, bl.a. fra Fridalen. I denne artikkelen av en mann som vokste opp i borettslaget på 50-tallet, finner du bilder av borettslaget fra 1948, der en holder på å legge tak i Gjøas vei.