27 apr 2020

Oppbevaring og hensetting av private eiendeler i fellesarealer

Bruk av fellesarealer i oppgangene følger av § 6 i Husordensreglene. Det følger av disse bestemmelsene at dersom du setter private eiendeler i fellesarealene, risikerer du at disse blir fjernet og kastet uten foregående varsel. Dersom du av ulike årsaker må oppbevare private ting i fellesboder utover det som er oppgitt i husordensreglene, oppfordres du til å avklare dette med naboene på forhånd, og til å merke eiendelene godt. Oppgangene står fritt til å kvitte seg med eierløse møbler og andre gjenstander som er hensatt i oppgangens fellesarealer, for eksempel når borettslaget leier kontainer til opprydning.