Endret: 2 apr 2020     Opprettet: 29 mai 2019

Urbant landbruk i bakgården

Gjennom et beboerinitiativ har borettslaget i 2019 fått tildelt midler til oppstart av urbant landbruk i bakgården.

Borettslaget har fått tilsammen 74.500 kr fra Bergen kommune sin tilskuddsordning for urbant landbruk og Obos gir tilbake - Grønt ansvar, til beplantning, insektshotell og etablering av hagebruk. Dette prosjektet vil inngå i en helhetlig oppgradering av bakgården.

Borettslaget har bestilt tegninger av ny bakgård, der hagebruk og ny plassering av bosshus er tegnet inn. Disse tegningene finner du nederst i denne saken. Det er viktig å understreke at tegningene er veiledende, og må tilpasses krav fra BiR til adkomst til boss, og drenering etc.

Driften av hagebruket vil være dugnadsbasert, som et nabotiltak av og for beboerne i borettslaget. Det vil bli arrangert kurs i dyrking som vil være gratis for beboerne.

Beboere som er interesserte i hagebruket, kan melde seg inn i hagebrukets gruppe på facebook: https://www.facebook.com/groups/427841924714786/ 

Hagebruket kan også kontaktes på e-post: borgernes.hagebruk@gmail.com.