Endret: 2 apr 2020     Opprettet: 2 nov 2016

Avfallshåndtering og kildesortering

Når tømmes bosset? Hva kastes hvor?

Vi ber alle beboerne om å holde orden ved bosset og overholde reglene her, slik at bakgården blir et triveligere oppholdsted for alle. 

Papp, papir og restavfall

Borettslaget har 9 spann for restavfall (grønt lokk) og 15 spann for papp og papir (blått lokk) i bakgården. Restavfall tømmes hver onsdag ihh til avtale med BiR, papp og papir 1x per måned (blå fredag)

  • Ikke kast plastposer med papir oppi de blå papirspannene; tøm papiret ut av posen og kast posten i restavfallet.
  • Pappesker må flatpakkes før de kastes i spannene, ellers blir kapasiteten fylt opp altfor raskt.  
  • Avfall som ikke får plass i spannene, skal ikke settes på bakken ved siden av, men oppbevares i bod e.l. til det blir tømt, eller leveres til en av BiR sine gjenvinningsstasjoner: http://bir.no/birprivat/sider/Gjenvinningsstasjoner01.aspx.
  • Møbler og andre store ting skal ikke kastes i restavfallet eller settes i bakgården, men leveres til nevnte gjenvinningsstasjoner. Vis hensyn til dine naboer.

Returpunkt for glass, metall og papir

To returpunkter for glass og metall finnes like i nærheten av borettslaget:

  • krysset Astrups vei / Ernst Sars vei
  • Slettebakksveien mellom Fridalen skole og Langhaugen skole

På begge returpunkt er det også kontainere for papp og papir. Vennligst bruk disse om papirspannene i bakgården er fulle.

Plastgjenvinning

Borettslaget har avtale med BiR om henting av plastemballasje for beboere som ønsker å sortere dette. Resirkulerbar plastemballasje kan samles i egne sekker som settes på avtalt sted til avtalt tid.

HVOR?

Avhentingssted er ved porten inn til bakgården i Gjøas vei 7. Sett sekken din pent langs portveggen, kvelden før hentedag. Det er beboerne i borettslaget sitt ansvar å holde orden på hentestedet. Dersom du er for sen med din plastsekk, må du oppbevare denne selv i bod e.l. til neste blå fredag, eller ta den med til nærmeste returpunkt for plast som er på Landåstorget. Om denne ordningen medfører at det blir liggende boss i porten eller bakplassen utenom avtalt tidspunkt for henting, vil avtalen bli terminert.

Plastgjenvinning skal IKKE settes ved spannene til papir og restavfall i bakgården. BiR henter IKKE plast der.

NÅR?

Vi har BLÅ FREDAG som hentedag for plastavfall i BiRs tømmekalender. Tømmekalenderen er tilgjengelig her: https://bir.no/adressesoek/toemmekalender/?rId=cd8dfd0d-43ed-424f-a641-0e5819551503#papir (søk på adresse Gjøas vei 4)

Tømmekalenderen for 2020 kan lastes ned som .pdf her: Tømmekalender Borgernes 2020

HVORDAN?

Gjennomsiktige plastsekker til plastemballasje fås hos de fleste dagligvarebutikker og på alle BiRs gjenvinningsstasjoner. Plastemballasjen må være helt tom og ren for å kunne gjenvinnes. Du trenger ikke fjerne fastlimte etiketter.

Les mer om plastgjenvinning på BiR sine nettsider: http://bir.no/birprivat/Sider/Sliksortererdubossetditt2.aspx

Annet avfall

Møbler og annet avfall som ikke kan kastes i restavfallet, må den enkelte beboer selv levere til nærmeste gjenvinningsstasjon. Vennligst ikke sett dette ved bosscontainerene da BIR ikke tar dette med seg. Borettslaget leier container en gang i året til oppryddingsformål, normalt om våren.