20 nov 2019

Forebygging og vedlikehold

Som andelseier i borettslaget har du ansvar for å forebygge skader og å holde vedlike din andel - innvendig i leiligheten og tilhørende utvendige arealer.

Hva som faller inn under ditt ansvar å vedlikeholde er nedfelt i vedtektene for borettslaget. Du har ansvar for å holde din bolig, andre rom og andre arealer som hører til andelen din i forsvarlig stand. Dette inkluderer balkong og boder. I 2018 og 2019 har borettslaget gjennomført en omfattende rehabilitering, og ber beboerne ha fokus på skadeforebyggende vedlikehold.

Rengjøring av rister (sluk) innvendig og på balkongen

For å forebygge skader og for å forlenge levetiden på bygningsdeler og produkter, bør du regelmessig foreta utvendig og innvendig ettersyn og vedlikehold av boligen.
Dette gjelder også rister (sluk) på balkongen som må rengjøres for å unngå eventuell
oversvømmelse.

Tett sluk kan gi oversvømmelser og vannskader både i egen og andres bolig, ved at vannet trekker inn i byggmassen og renner nedover. Slike vannskader er svært kostbare og ved manglende vedlikehold kan den enkelte andelseier bli holdt økonomisk ansvarlig.

Ref. Vedtekter, pkt 5-1 (3)

Andelseier har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til lagets felles-/hovedledning.

Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l

Vær obs på at du kan også bli erstatningsansvarlig for skader på andre beboere sin leilighet som følger av ditt mislighold!

Sørg for god ventilasjon - ikke steng ventilene

Ventiler i vegg og vinduer må holdes åpne. Dette bedrer inneklima, fordeler varmen bedre i leiligheten, og motvirker at det oppstår soppdannelse og mugg. Dersom du stenger alle ventiler, vil dette medføre kondens på ytterveggen. Dette fører til at det dannes mugg som setter seg på vegg og møbler.

Alle leilighetene har fått elektrisk vifte på badet. Denne er fuktstyrt og starter når du dusjer. Dersom viften på badet starter og ventilene er stengt, vil den måtte hente ny luft fra sprekker / åpninger og fra ovnen.

Det er montert spindel på alle piper, noe som vil minske risiko for at det lekker røyk fra ovnen. Det er alikevel lurt å åpne et vindu når du tenner opp.

Rengjør kjøkkenviften jevnlig, både filteret og ventilatoren. Om du bytter kjøkkenventilator, må du skaffe en kullfiltervifte. Dersom du setter vanlig ventilator inn på de eksisterende kanalene, vil matlukt sive inn til naboene i samme oppgang.

Skader som oppstår på grunn av dette er andelseier sitt ansvar.