Endret: 27 apr 2020     Opprettet: 2 nov 2016

Maling

Bygget vi bor i er definert som verneverdig i Landåsplanen for Bergen kommune. Det er derfor reguleringer knyttet til byggets fasade og maling av denne.

I følge vedtektene for borettslaget kan den enkelte beboer ikke selv velge å endre farge på balkong eller øvrig fasade. Dersom dette trenger å males, må du bruke de fargekodene som gjelder for din oppgang. Fasaden til bygget ble malt sist i 2019, og det er det nye fargene som er oppgitt her.

Hovedfarge - bygg og balkonger: 2505-Y20R (1141)

Blå innganger: 5215-B13G (5048)

Gråsvarte innganger: 7504-Y30R (1290)

Grunnmur: Slipestein (1491)

Malingen er fra Jotun.

Vinduskarmene innvendig, som ble byttet i 2019, er malt i vanlig hvit S0502-y.

Balkong og dører

Beboer kan selv male innsiden av balkongen, i hovedfargen til bygget, som ledd i det vedlikeholdet beboeren selv har ansvar for jamfør vedtektene 5-1. Utsiden av balkongen hører til fasaden og maling av fasade gjøres av borettslaget i henhold til vedlikeholdsplanene for bygget. Gulvet på balkongen er membran. 

Dørene til selve leilighetene har fargekode NCS S 1502-G (Flügger farge). Dette er maling den enkelte beboer må besørge selv.

Gang og oppgang

Beboere som på dugnad ønsker å male gangen/oppgangen, kan søke styret om å få dekket (normalt) inntil 5000kr i utgifter til maling og utstyr. Styret må godkjenne fargevalg før arbeidet påbegynnes. Innsiden av hovedinngangsdøren må males i samme farge som utvendig.

Vår/sommer 2020 tar styret initiativ til en felles dugnad for å male innsiden av inngangsdørene og oppgangene. Maling og ustyr vil bli besørget av borettslaget, men beboerne går sammen om å male sin egen oppgang. I den forbindelse trenger styret en kontaktperson per oppgang til å koordinere arbeidet på sin adresse. Dette innebærer kontakt med styret om henting av maling og utstyr, gjøer avtale med oppgangens beboere om tidspunkt for maling og hvem som kan delta i arbeidet. Kontaktpersoner bes melde seg til Nicoali Gjellestad: 994 28 603 

Port

Portsøylene skal males i hvit murmaling, portene skal males sorte. Styret dekker utgifter til beboere som friske opp dette på dugnad.

----------------------

Gamle farger

Inntil 2019 gjaldt følgende farger for fasade og balkonger:

Blå oppgang

(Astrups vei 18, Boalths vei 10, Gjøas vei 7, Ernst Sars vei 3)

Hovedfarge: 182/1204Y24R Perlegrå

Grunnmur: S3502-Y

Inngang: S3010-G20Y

Blå oppgang

(Astrups vei 20, Boalths vei 12, Gjøas vei 5, Ernst Sars vei 7)

Hovedfarge: 182/1204Y24R Perlegrå

Grunnmur: S3502-Y

Inngang: S3030-R90B

Rosa inngang

(Astrups vei 16, Boalths vei 8, Gjøas vei 9, Ernst Sars vei 5)

Hovedfarge: 182/1204Y24R Perlegrå

Grunnmur: S3502-Y

Inngang: S4030-Y90R

All maling er fra Steen-Hansen Maling.