Endret: 7 des 2019     Opprettet: 2 nov 2016

Naboklage

Har du en klage på brudd av ordensreglene eller vedtektene? Send den til borgernes@styrerommet.net. Det er ønskelig for saksbehandlingen at klagen er dokumentert (bilder, notering av tidspunkt), og vi ønsker også opplysninger om hvor vidt du selv har utført tiltak uten at dette har hjulpet.

Naboklager kan medføre svært strenge reaksjoner (tvangsfravikelse av leilighet) og vi oppfordrer at naboer forsøker å løse konflikter seg imellom før styret involveres. Lurer du på hvor mye bråk du bør tåle fra naboen før klage til styret er på sin plass? Les for eksempel denne saken fra NRK.