Endret: 28 nov 2019     Opprettet: 16 feb 2018

Rehabilitering av borettslaget 2018-2019

Borettslaget har gjennomført et større rehabiliteringsprosjekt i 2018-2019.

Hva omfatter prosjektet?

Borettslaget fikk pålegg fra forsikringsselskap å utbedre alle rør og avløp i borettslaget. Vi gikk inn for et tilbud fra Sansbygg, etter anbudsrunde, som innebar en byggeperiode over 5 uker per leilighet. I tillegg har det blitt avdekket større skader og råte i taket, og dette måtte også skiftes ut. I forbindelse med utbedringene var det gunstig å samtidig ta vinduer og fasade, som har vært etterspurt over lengre tid. Birger Mostøl AS ble tildelt oppdraget med ytre rehabilitering etter anbudsrunde, kontrakt ble inngått i uke 39 2018.

Informasjon om byggets tilstand før rehabilitering, hva som må utbedres, og hva det innebærer, finner du i presentasjonen fra beboermøtet 15. februar 2018 under tidslinje/milepæler. Prosjektet krever at borettslaget tar opp lån (ramme inntil 55 millioner) og at dette fordeles etter en brøk som fellesgjeld. Total kostad og kostnad for den enkelte ble presentert på ekstraordinær generalforsamling. Per juni 2019 er alle kostnadene fordelt og fellesgjelden justert for hver av leilighetene.

Tidslinje/milepæler

Høst 2016 - januar 2018: Kartlegging og anbudsrunder.

15. februar 2018: Beboermøte med informasjon v/prosjektleder Obos prosjekt. Presentasjonen fra beboermøtet er tilgjengelig her.

8. mars 2018: Ekstraordinær generalforsamling, med avstemming. Fridalen skole rom 46, 3. etasje kl. 18.00.

17. april 2018: Beboermøte med OBOS prosjekt og Sansbygg AS. Beboerne får forelagt fremdriftsplan for prosjektet og anledning til å stille spørsmål. Fridalen skole, filmsalen, 18.00.

Etter beboermøtet får alle beboermapper med info om våtromsrehabiliteringen, kontaktinfo og viktige datoer. Det er viktig å lese mappen nøye slik at du er best mulig forberedt til førbefaring og til oppstart. Mappene er sendt per post, mener også tilgjengelige her. Velg mappen som gjelder din adresse.

VVS-prosjektet går over 5 uker i hver leilighet; fra oppstart (NB - låsbytte skjer uken før oppstartsdato) til badet overleveres går det 4 uker + 1 uke til feilretting og ferdigbefaring. For hele borettslaget samlet sett varer byggeperioden for VVS fra 27. august til 21. desember. Se beboermappene for alle detaljer og datoer.

mai 2018: Førbefaring i hver enkelt leilighet i Gjøas vei 9, Ernst Sars vei 1-5, Astrups vei 20

juni 2018: Førbefaring i hver enkelt leilighet i Astrups vei 18

august 2018: Førbefaring i hver enkelt leilighet i Astrups vei 16, Boalts vei 12-8, Gjøas vei 5-7

Oppstart VVS (rør og bad)  
Gjøas vei 9


september 2018: 

Oppstart VVS (rør og bad)  
Ernst Sars vei 1
Ernst Sars vei 3
Ernst Sars vei 5
Astrups vei 20


oktober 2018: 

Oppstart VVS (rør og bad)  Ferdigbefaring VVS
Astrups vei 18 Gjøas vei 9
Astrups vei 16 Ernst Sars vei 1
Boalts vei 12 Ernst Sars vei 3
Boalts vei 10 Ernst Sars vei 5
Boalts vei 8 Astrups vei 20

I oktober starter Birger Morstøl AS rehabilitering av tak, fasade og vinduer. De starter i Gjøas vei 5-9 og følger etter Sansbygg. I oktober blir også noen baderomsvinduer i Astrups vei skiftet av hensyn til murerarbeid på badene i denne gaten.

november 2018:

Oppstart VVS (rør og bad)  Ferdigbefaring VVS
Gjøas vei 5 Astrups vei 18
Gjøas vei 7 Astrups vei 16
  Boalts vei 12
  Boalts vei 10


desember 2018: Tentativ ferdigstilling VVS

Ferdigbefaring VVS  
Boalts vei 8
Gjøas vei 5
Gjøas vei 7


vår 2019: Rehabilitering tak, fasade og bytte av vindu

Birger Morstøl varsler beboere selv om oppstart for hver oppgang og eventuelle konsekvenser. De gjør ferdig gate for gate og varsler ihht dette. Altanene blir først tatt når taket er ferdig. Vinduer kommer i midten av februar, beboer blir varslet før de skal inn i hver enkelt leilighet. Beboerne må påregne at det kan komme sårkanter som følge av vindusutskiftningen, og påkoste retting av dette selv. Fasaden kan males når kuldeperioden er over. Stillaset tas ned fortløpende når byggsidene ferdigstilles.

NB! Stillaset kan i enkelte leiligheter sperre for tilstrekkelig åpning av soveromsvindu der dette er rømningsvei i tilfelle brann. Beboere som opplever dette bør ha ustyr på soverommet som kan knuse vindu og sko (pga glasskår) så de kan rømme via stillaset i tilfelle brann.

november/desember 2019:

Ferdigstilling av tak og fasade. Ferdigbefaring.

Per november 2019 er prosjektet helt i sluttfasen. Noe gjenstående malearbeid kan måtte vente til våren 2020 pga temperatur.