7 des 2019

Vaktmester- og gartnertjenester

Borettslaget har avtale om vaktmester- og gartnertjenester til forefallende arbeid i fellesarealer.

Eiendomsservice Vest leverer vaktmestertjenester, som blant annet inkluderer

  • snømåking
  • salting/strøing av glatte fortau
  • bytte av lyspærer ute og inne i fellesareal
  • stramming og smøring av dører i fellesareal
  • diverse innvendige og utvendige reparasjoner

Gartnerservice Vest vedlikeholder grøntareal, og sørger for plenklipping, trimming og beskjæring av hekker og trær, beplantning mm.

RsV renhold leverer vask av fellesarealer i trappehus ukentlig og øvrige åpne fellesarealer månedlig.

Om beboere trenger å henvende seg til disse tjenestetilbyderne (manglende vask, behov for salting mm), gjøres dette via borettslagets kontaktperson (daglig leder) i Obos.